Vildsvin vid Fysingen våren 2020

Trots en snöfattig vinter så är det mycket vatten i Fysingen just nu.
Det kan bero på att avrinningen till Oxundasjön är dålig på grund av igenväxt å.

Bilderna är tagna från stigen som går från Hammarby kyrka till badplatsen vid Fysingen.

Mycket vatten i Fysingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längs stigen ser man hur vildsvinen har bökat i leran och grävt upp grässluttningar.
Även i Calmare hage kan man se hur de bökat runt bland annat i slänten med backsippor.

Vildsvin finns nu ett i stort antal runt hela Fysingen. Viss avskjutning har skett men vildsvin
kan i stort sett jagas bara när det är mörkt, Under dagarna ligger de trycker kanske i vassen.

Det pågår diskussion i kommunen om man ska försöka skjuta ut några vildsvin.
En stor flock härjar kring Wik parken. Om man skjuter ett vildsvin så skräms de övriga bort.