Natursnokarna

Vi startar Natursnokarna!

Varför snokar vi?

Idag råder naturbrist bland barn och deras vuxna. Barn tillbringar allt mer tid
inomhus
och har mindre kontakt med naturen.
Samtidigt ser vi en stor naturglädje och lust
att vara i naturen – när barnen
väl kommer ut. 

Filosofin bakom verksamheten är att den som har kunskap om naturen blir
också mer rädd om den. Men minst lika viktigt är att hjälpa alla barn att
känna sig trygga och upptäcka hur kul det är i skog och mark.
Därför använder vi oss till stor del av olika lekar för att lära oss mer om flora och
fauna tillsammans. Vi går även på ”lupptäcktsfärd” och fikar gott tillsammans.

 

ÖVRIG INFO:

I Natursnokarna upptäcker barn 4-7 år, tillsammans med deras vuxna och ledare från lokala
Naturskyddsföreningen, naturen tillsammans.

Vi planerar 4-5 träffar per termin till en kostnad på 100 kr/snokfamilj och år.
Betalning via swish eller kontant vid första träffen.