Om oss

Naturskyddsföreningen Väsby har verkat i Upplands Väsby kommun sedan 1979 och har mer än 700 medlemmar.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfta att informera och skapa opinion på natur- och miljövårdens områden inom Upplands Väsby kommun.

Vi ska också ta initiativ och stimulera allmänheten och myndigheter till positiva insatser på dessa områden.

Upplands Väsby kommun sköter om Calmare hage vid sjön Fysingen, där backsippor och andra växter har återkommit..

Vårt arbete består bl.a. av att besvara remisser som kommunen m.fl. sänder ut.

Styrelse

Ordförande:  Pelle Nordmalm    tfn 073 8982953
e-post: pnordmalm@live.se

Sekreterare: Eva Samuelsson
e-post: evasam14@gmail.com

Kassör: Göran Svenstam    tfn 070 3986714
e-post: gs@ekotox.se

Ledamot: Peder Laitamaa
e-post: peder.laitamaa@gmail.com

Suppleant: Niklas Johansson  tfn 070 5002275
e-post: niklas.johansson17@icloud.com

Revisorer:     Håkan Talling    tfn 08590 89715

                      Kjell Åkerblom   tfn 08590 00125

Valberedning:   Håkan Talling   tfn 08590 89715
e-post: hakan.talling@comhem.se

Susann Vestling   tfn 0859087632
e-post: bullar64@live.se

Hemsidesansvarig: Ingvar Åslund    tfn 070 923 99 84
e-post: ingvar.aslund@outlook.com

Klimatgruppen: Marie Lewné
e-post: marie.lewne@gmail.com