Om oss

Naturskyddsföreningen Väsby har verkat i Upplands Väsby kommun sedan 1979 och har 838 medlemmar.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfta att informera och skapa opinion på natur- och miljövårdens områden inom Upplands Väsby kommun.

Vi ska också ta initiativ och stimulera allmänheten och myndigheter till positiva insatser på dessa områden.

Upplands Väsby kommun sköter om Calmare hage vid sjön Fysingen, där backsippor och andra växter har återkommit..

Vårt arbete består bl.a. av att besvara remisser som kommunen m.fl. sänder ut.

Styrelse

Ordförande:  Pelle Nordmalm    tfn 08590 89911
e-post: pnordmalm@live.se

Vice ordförande: Eva Samuelsson  tfn 08590 88239

Sekreterare: Carin von Köhler

Kassör: Göran Svenstam    tfn 08590 85215
e-post; gsekotox@minpost.nu

Ordinare ledamot:

Nina Dahlberg   tfn 08590 80925

Suppleant: Niklas Johansson  tfn 08590 92876
e-post: niklas.johansson17@icloud.com

Revisorer:     Håkan Talling    tfn 08590 89715

                          Kjell Åkerblom   tfn 08590 00125

Valberedning:   Håkan Talling   tfn 08590 89715
e-post; hakan.talling@comhem.se

Ingrid Fritjofsson Bergman  tfn 08590 83444
e-post: ingrid.fritjofsson@telia.com

Skogsfrågor: Håkan Talling

Grönstruktur och gröna kilar: Niklas Johansson

Äng & hage: Ingvar Häll Håkan Talling

Holkansvarig: Gösta Pettersson   tfn 08590 83181

Hemsidesansvarig: Ingvar Åslund    tfn 070-923 99 84
e-post: ingvar.aslund@outlook.com