Fågelsång i försommarkvällen torsdagen den 9 juni 2016

Vi har en tradition sedan många år att en kväll i juni lyssna på  mer ovanliga arter som busksångare, trastsångare, kärrsångare,  gräshoppssångare, vaktel och nattskärra.

Vi började denna något kyliga kväll vid Hammarby kyrka.

Vid Fysingens strand finns en Trefaldighetskälla som rinner mot norr.
Källan är en grundvattenkälla som anses helig.
Ur källan skulle man dricka sju klunkar på
trefaldighetsafton som  infaller sju dagar efter pingstafton.
Källan är restaurerad och det finns möjlighet till dop och vigsel.

vid källan

Vi hade hoppats att höra flodsångare som hörts här strax norr om källan.
Vi hörde näktergal, gransångare, trädgårdssångare, svarthätta lövsångare och bofink.

Nästa stopp blev vid Åholmen där vi gick den långa spången fram till  fågeltornet. Längs spången hörde vi rörsångare och en stor flock starar. I skogsbrynet hördes koltrast, taltrast, björktrast och talgoxe.

Fågeltornet

En av kvällens stora upplevelser blev en ägretthäger som kom flygande mot tornet i sällskap med en vanlig häger.

Ägretthäger2

Fotograf: Ingvar Häll

Ägretthäger1

Fotograf: Ingvar Häll

Ägretthäger

Trastsångare har hörts vid tornet i år.


Ute på vattnet kunde vi se knölsvan, grågås, trana, gräsänder med ungar
och skrattmås. I luften såg vi tornseglare.

Fysingen1

Nästa stopp vid Skånelaholms slott inbjöd till kvällens kaffepaus.
Slottet som är byggt ca 1643 tillhör numera Vitterhetsakademin.
Slottet är helgöppet under sommaren.

Slottet

Vi stannade sedan vid en gul villa på vägen ut mot Almungevägen.
Där lyssnade vi efter vaktel och de med bra hörsel hörde den efter en stund
i riktning ner mot sjön.

Vaktel

Vi fortsatte sedan mot Almunge men tog av till vänster genom skogen mot Arlanda där vi stannade på lämplig plats. Där hade vi hoppats att få se och höra nattskärra. Några av oss hörde nattskärra men på långt avstånd.
Däremot kom två st. morkullor och drog förbi.

Morkulla

Vi åkte tillbaka mot Upplands Väsby och några gjorde ett nytt försök vid Hammarby kyrka för att få höra flodsångare.
Denna gång hade vi mera tur och fick höra den intensiva sången  utan avbrott. Den kan tydligen hålla igång i timmar.

Flodsångare. Copyright: Per Lundkvist

Ett stort tack till våra guider Håkan Talling och Ingvar Häll som gjorde att
detta blev en kväll att minnas.

Video kommer från Youtube och fågellätena från Norstedts Fågelbok av Lars Geil. Egna bilder tagna av Ingvar Häll och Ingvar Åslund.

Sammanställt av Ingvar Åslund