Hem

Välkomna till ett nytt år med många utmaningar för naturvården.

Peder.Laitamaa ersätter Lo Hollander i styrelsen.

Det är stort intresse att öka eller återskapa våtmarker.

Nu finns vårens program på hemsidan.

I år prioriterar vi att fortsätta med att påverka så att Upplands kommun
blir en bättre miljökommun.
Särskilt vill vi uppmärksamma klimatfrågorna, biologisk mångfald och
Väsbyån.
Klimatgruppen arbetar med förslag till kommunen.
Skyddet av skogar är särskilt viktigt då den biologiska mångfalden
i skogen minskar.
Vi bjuder medlemmarna på flera utflykter i vår närmatur.

Under fliken aktuellt finns det information om planer i kommunen ,
skrivelser från styrelsen, gröna kilar och ny klimatpolitik i Europa.
Magnus Nilson visade den 15 februari ett bildspel om Europas nya
klimatpolitik kallat Fit for 2055.
Magnus Nilssons egna kommentarer om ökad temperatur.
Förslag om kolinlagring.
Planer på ny kraftledning i känslig miljö.

En målsättning i år är att värna om vår skog med inriktning på biologisk
mångfald på naturskogar med blandning av lövträ och barrträd, mossor,
svampar, insekter , torrakor  och lågor.
Sådan skog finns i Vallensjö naturreservat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Väsby har verkat i Upplands Väsby kommun sedan 1979.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfta att informera och skapa opinion på
natur- och miljövårdens områden inom Upplands Väsby kommun.