Hem

På grund av har programmet för 2020 ändrats och finns på hemsidan

Titta i programmet vilka aktiviteter som finns och notera i egen kalender.

Styrelsen har nu fattat beslut om hur Corona viruset ska påverka kommande aktiviteter.
All aktivitet tom maj ställs in utom Natursnokarnas verksamhet.

Om det blir ytterligare förändringar till programmet
så får ni följa det här.

När ni vistas ute i naturen så följ då rekommendationerna att hålla
avstånd och undvik nära kontakt.

Ni är varmt välkomna att deltaga i våra aktiviteter!!

Ett nytt reportage om vildsvin vid Fysingen våren 2020.

Nu har kretsen startat Natursnokarna för barn.

Läs om kommande aktiviteter på fliken Natursnokarna.!

Vid Fysingen har vi fått ett nytt staket med grind kring en del av Calmare Hage.

Nytt staket vid Calmare Hage vid Fysingen.
Fotograf: Ingvar Åslund

 

 

 

 

Under fliken Natur reportage hittar ni bilder från holkbyggarkväll våren 2019
och svampdagen 2019 och 2018

Nytt natur bildreportage från Väsby ån februari 2018.  

Nytt naturreservat i Upplands Väsby

Vi har fått ett tredje naturreservat i kommunen.
Det heter Norra Törnskogens naturreservat och ligger
i anslutning till Södra Törnskogens naturreservat som ligger i
Sollentuna.

Nytt miljöhot i kommunen.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och  Rosersbergsviken. Läs mer under Aktuellt.

Naturskyddsföreningen Väsby har verkat i Upplands Väsby kommun sedan 1979 och har idag 880 medlemmar.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfta att informera och skapa opinion på
natur- och miljövårdens områden inom Upplands Väsby kommun.