Hem

Välkomna till ett nytt år med många utmaningar för naturvården.

Det är stort intresse att öka eller återskapa våtmarker.

Kommunen har återskapat strandbetesmarker vid Norra Edssjön. 

Kommunen har byggt dammar på marker ovanför Norrviken med förhoppning
att gäddorna ska ta sig dit. 

Programmet för hösten finns nu på hemsidan.
Det är fokus på skogen i höstens program med föreläsning om
skyddade arter, besök av Lisa Röstlund som skrivit boken
Skogslandet om konflikterna om hur skogen ska skötas, kalhuggning
eller hyggesfritt skogsbruk och en skogsvandring för att visa på
skillnad mellan en naturskog och planterad skog.

Läs programmet och ta del i aktiviteter.

 

Nu finns 2023 årets bilder igen.

 

A4: Detta är Naturskyddsföreningen i Upplands Väsby

Vid Fysingen har vi fått ett nytt staket med grind kring en del av Calmare Hage.

Nytt staket vid Calmare Hage vid Fysingen.
Fotograf: Ingvar Åslund

 

 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Väsby har verkat i Upplands Väsby kommun sedan 1979.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfta att informera och skapa opinion på
natur- och miljövårdens områden inom Upplands Väsby kommun.