Vandring vid Väsby ån

En vandring längs Edsån en februari eftermiddag med sol och litet blåst  ger en vårkänsla.

Här finns mängder av gräsänder som övervintrar i ån.

Gräsänder i ån i väntan på våren.

Ett ensamt storskrak par fanns också.

 

Vid den lilla dammen och de små forsarna fanns det en strömstare. Det är en årlig gäst vid ån men den brukar finnas närmare Edssjön och vid
de forsar som finns i ån nära järnvägsbron.

Bild och text: Ingvar Åslund